Regulamin nauki pływania w Swim Academy.

 1. Kurs nauki pływania trwa od 11.09.2023 r. do 21.06.2024 r.
 2. Do kursu można dołączyć w każdym momencie trwania całego sezonu.
 3. Z kursu można zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia, wyłącznie drogą mailową.
 4. Zajęcia prowadzone są na następujących obiektach:
  1. Basen klubu „Lemon Fitness” – Ludwinowska 11, 30-331 Kraków
  2. Basen Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego – Romana Ingardena 4, 30-001 Kraków
  3. Basen w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 na os. Handlowym 4 w Krakowie.
  4. Basen przy szkole podstawowej nr 158 – Strąkowa 3A, 30-349 Kraków
  5. Basen przy szkole podstawowej nr 155 – Osiedle 2 Pułku lotniczego 21, 31-869 Kraków.
 5. Prowadzący zajęcia przejmują opiekę nad uczestnikami zajęć od momentu wejścia na nieckę pływalni.
 6. Dla dobra dzieci, rodzice/opiekunowie powinni uzyskać zgodę lekarza na uczestnictwo ich dzieci w zajęciach z nauki pływania.
 7. Kurs opłacany jest za miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Rozliczenie jest wysyłane drogą mailową na początku każdego miesiąca.
 8. Cena za 45min zajęć grupowych wynosi 60zł.
 9. Prosimy o zgłaszanie nieobecności najpóźniej dzień przed zajęciami.
 10. Za nieobecność na lekcji pływania nie przysługuje zwrot kosztów.
 11. Zgłoszone nieobecności można odrabiać w trakcie całego sezonu w grupach, dniach, na obiektach wyznaczonych przez instruktorów Swim Academy Wiktora i Łukasza.
 12. Wstęp na pływalnie posiadają osoby ubrane w ściśle przylegający strój kąpielowy i czepek pływacki (większość pływalni nie respektuje luźnych spodenek).
 13. Instruktorzy pływania nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niestosowania się do poleceń i wskazówek
 14. Akceptując regulamin wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych Swim Academy.
 15. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do instruktorów prowadzących zajęcia lub pod adres e- mailowy wiktorglodek@gmail.com